Onaga Kft.

Teljes körű gépészeti kivitelezés, felújítás társasházak, irodaházak, családi házak részére Magyarország bármely pontján.

Szolgáltatásaink

Szolgáltatási területek

- Víz- és csatorna hálózat
- Gáz hálózatok
- Fűtés
- Légtechnikai rendszerek
- Ipari technológia
- Lakatos munkák
- Szigetelési munkák

Teljeskörű megoldások

- Tervezés
- Kivitelezés
- Karbantartás
- Javítás

Cégünkről

Az Onaga Kft fóti székhelyű, magyar tulajdonban lévő vállalkozás, csapata kiváló szakemberek összeszokott precíz munkájával emelkedik egyedülállóvá a szakmában. Legfőbb sikernek a kiváló szakmai hozzáértést és a magas szintű ügyfélkiszolgálást tartjuk. Ingyenes felmérést vállalunk a helyszínről, valamint tanácsadással szolgálunk, amennyiben minket választ. Üzletpolitikánk fő erénye a magas színvonalú kivitelezés, a pontos határidőre történő munkavégzés, és a megbízhatóság minden részletre odafigyelve. Cégünk olyan beszállítókkal működik együtt, akik az általuk értékesített anyagoknál a legmagasabb innovációs értékeket garantálják, a termékekről megfelelő dokumentációkat adnak. Törekszünk a folyamatos egyeztetésekre és ezek alatt tanácsadással segítjük ügyfeleinket, hogy számukra is a maximálisan megérje a beruházás és ne lépjenek fel váratlan hibák. Többféle szerelési technikával való kivitelezés közül választhatnak és tételes költségvetést készítünk a megbeszélés után, hogy ügyfeleink tisztában legyenek a rájuk háruló költségekkel. Tevékenységünk teljes körű épületgépészeti szolgáltatás, mely magában foglalja a víz-, gáz-, fűtés-, csatornahálózat, tűzivíz rendszerek, légtechnikai rendszerek, továbbá hőszigetelést. Iparban, közületeknél és a lakosságnál is vállalunk kivitelezéseket, apró munkától a nagy beruházásokig az ország egész területén.

Műszaki erőforrások

A ki­vi­te­le­zé­sek mi­nő­sé­gi meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz a mai kor­sze­rű tech­noló­giá­hoz szük­sé­ges szer­szám és gép­park­kal ren­del­ke­zünk.
Te­vé­keny­sé­günk meg­kö­ve­te­li a sze­mély­szál­lí­tást és a­nyag­moz­ga­tást, e­zért nyolc sa­ját tu­laj­do­nú te­her­au­tó­val és három sze­mély­au­tó­val ren­del­ke­zünk.
Tár­sa­sá­gunk ren­del­ke­zik tel­jes te­vé­keny­sé­gét le­fe­dő fe­le­lős­ség­biz­tosí­tás­sal.

Pénzügyi erőforrások

A munkáinkat cégünk saját tőkéből finanszírozza Semmilyen köztartozása nincs, a NAV honlapján megtalálható a köztartozásmentes adózók között

Munkavédelem

Nagy figyelmet szentelünk a munkavédelemre, hisz a kivitelezések sok esetben veszélyesek.

Kockázatelemzésünk minden részletre kitér, a Kollégák időközi munkavédelmi oktatásban részesülnek.

Munkavédelmi felszereléseinket és az elektromos gépeket is folyamatos ellenőrzésben tartjuk.

Munkáink képekben

Kazánház kivitelzés

Egy családi ház kazánházát kiviteleztük. Feladatunk volt a gázkészülékek elhelyezése, a gázvezetékek kiépítése, valamint a fűtésrendszer és használati meleg víz rendszer szerelése, elzárókkal, szerelvényekkel együtt. Természetesen elvégeztük a szükséges nyomáspróbákat és a rendszer beüzemelését, beszabályozását is.

Padlófűtés kivitelzése

Egy családi ház alagsori részén kellett kialakítani egy lakóteret, fürdőszobával és wc–vel. Vállalkozásunk a gépészeti munkákat végezte el padlófűtés kialakításával, valamint a vizesblokk alapszerelésével és szerelvényezésével. A képen a padlófűtés alapszerelése látható.

Gázhálózat kiépítése

Egy áruházlánc tetején 4 db rooftop berendezés cseréjét és az ehhez szükséges gázhálózat kialakítását végeztük el. Munkánk része volt a rendszer tervezése, engedélyeztetése és a hatósági átadás is.

Vizhálózat kivitelezése

Egy kétszintes családi ház teljes gépészeti szerelését vállaltuk el. Feladatunk volt a víz-csatorna alapszerelése, szerelvényezése, valamint a mennyezet hűtés-fűtés kialakítása, vezérelt osztókkal-gyűjtőkkel, hőszivattyúval továbbá a gépészeti tér kialakításával puffer tartályok, szivattyúk szabályzószelepek beépítésével, beüzemeléssel, beszabályozással együtt kompletten. A képen a víz és hűtés-fűtés alapszerelése látható.

Légtechnika kivitelezés

Az előző pontban említett gépészeti szerelésen felül hővisszanyerős légkezelő és a hozzátartozó légtechnikai rendszer szerelésével is megbízták cégünket. A képen a légtechnikai cső födémbe szerelése látható.

Hőközpont

A képen egy magánkórház gépészeti helyisége látható. Vállalkozásunk átalakításokat végzett a rendszeren csővezetékek átalakításával, szivattyúk egyéb szerelvények beépítésével, festési és szigetelési munkák kivitelezésével.

Beszállítóink

Cégünk együttműködési szerződést alakított ki Magyarország legnagyobb gépészeti beszállítóival, így ügyfeleink részére kedvezőbb anyagárakat tudunk biztosítani.

Kapcsolat

Cím:

Ügyfélszolgálat (8-16h között):