Cégünkről

Az Onaga Kft fóti székhelyű, magyar tulajdonban lévő vállalkozás, csapata kiváló szakemberek összeszokott precíz munkájával emelkedik egyedülállóvá a szakmában. Legfőbb sikernek a kiváló szakmai hozzáértést és a magas szintű ügyfélkiszolgálást tartjuk. Ingyenes felmérést vállalunk a helyszínről, valamint tanácsadással szolgálunk, amennyiben minket választ.

Üzletpolitikánk fő erénye a magas színvonalú kivitelezés, a pontos határidőre történő munkavégzés, és a megbízhatóság minden részletre odafigyelve.

Cégünk olyan beszállítókkal működik együtt, akik az általuk értékesített anyagoknál a legmagasabb innovációs értékeket garantálják, a termékekről megfelelő dokumentációkat adnak. Törekszünk a folyamatos egyeztetésekre és ezek alatt tanácsadással segítjük ügyfeleinket, hogy számukra is a maximálisan megérje a beruházás és ne lépjenek fel váratlan hibák. Többféle szerelési technikával való kivitelezés közül választhatnak és tételes költségvetést készítünk a megbeszélés után, hogy ügyfeleink tisztában legyenek a rájuk háruló költségekkel. Tevékenységünk teljes körű épületgépészeti szolgáltatás, mely magában foglalja a víz-, gáz-, fűtés-, csatornahálózat, tűzivíz rendszerek, légtechnikai rendszerek, továbbá hőszigetelést. Iparban, közületeknél és a lakosságnál is vállalunk kivitelezéseket, apró munkától a nagy beruházásokig az ország egész területén.

Beszállítóink

Cégünk együttműködési szerződést alakított ki Magyarország legnagyobb gépészeti beszállítóival, így ügyfeleink részére kedvezőbb anyagárakat tudunk biztosítani.

Hilti Hungaria Szolgáltató Kft

MÜPRO Magyaroszág Kft

Wavin Kft

Pipelife Hungária Műanyagipari Kft

Mart Építőipari Kereskedelmi Kft

Ferenczi Épületgépészeti Kft

D-ÉG Thermoset Kft

Merkapt Zrt

Hegedűs Kft

Ezer-Ker Kft

Szatmári Kft

Refitair Kft

Lenergy HBC Kft

Szolgáltatásaink

Szakágak

 • Víz- és csatorna hálózat
 • Gáz hálózatok
 • Fűtés
 • Légtechnikai rendszerek
 • Ipari technológia
 • Lakatos munkák
 • Szigetelési munkák

Teljeskörű megoldások

 • Tervezés
 • Kivitelezés
 • Karbantartás
 • Javítás

Pénzügyi erőforrások

 • A munkáinkat cégünk saját tőkéből finanszírozza
 • Semmilyen köztartozása nincs, a NAV honlapján megtalálható a köztartozásmentes adózók között

Műszaki erőforrások

 • A ki­vi­te­le­zé­sek mi­nő­sé­gi meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz a mai kor­sze­rű tech­noló­giá­hoz szük­sé­ges szer­szám és gép­park­kal ren­del­ke­zünk.
 • Te­vé­keny­sé­günk meg­kö­ve­te­li a sze­mély­szál­lí­tást és a­nyag­moz­ga­tást, e­zért hét sa­ját tu­laj­do­nú te­her­au­tó­val és egy sze­mély­au­tó­val ren­del­ke­zünk.
 • Tár­sa­sá­gunk ren­del­ke­zik tel­jes te­vé­keny­sé­gét le­fe­dő fe­le­lős­ség­biz­tosí­tás­sal.

Munkavédelem

 • Nagy figyelmet szentelünk a munkavédelemre, hisz a kivitelezések sok esetben veszélyesek.
 • Kockázatelemzésünk minden részletre kitér, a Kollégák időközi munkavédelmi oktatásban részesülnek.
 • Munkavédelmi felszereléseinket és az elektromos gépeket is folyamatos ellenőrzésben tartjuk.

Referenciáink

Kazánház kivitelezése

Pécel 2016

Egy családi ház kazánházát kiviteleztük. Feladatunk volt a gázkészülékek elhelyezése, a gázvezetékek kiépítése, valamint a fűtésrendszer és használati meleg víz rendszer szerelése, elzárókkal, szerelvényekkel együtt. Természetesen elvégeztük a szükséges nyomáspróbákat és a rendszer beüzemelését, beszabályozását is.

Padlófűtés kivitelezése

Agárd 2016

Egy családi ház alagsori részén kellett kialakítani egy lakóteret, fürdőszobával és wc–vel. Vállalkozásunk a gépészeti munkákat végezte el padlófűtés kialakításával, valamint a vizesblokk alapszerelésével és szerelvényezésével. A képen a padlófűtés alapszerelése látható.

Gázhálózat kiépítése

Tatabánya 2016

Egy áruházlánc tetején 4 db rooftop berendezés cseréjét és az ehhez szükséges gázhálózat kialakítását végeztük el. Munkánk része volt a rendszer tervezése, engedélyeztetése és a hatósági átadás is.

Vizhálózat kivitelezése

Diósd 2016

Egy kétszintes családi ház teljes gépészeti szerelését vállaltuk el. Feladatunk volt a víz-csatorna alapszerelése, szerelvényezése, valamint a mennyezet hűtés-fűtés kialakítása, vezérelt osztókkal-gyűjtőkkel, hőszivattyúval továbbá a gépészeti tér kialakításával puffer tartályok, szivattyúk szabályzószelepek beépítésével, beüzemeléssel, beszabályozással együtt kompletten. A képen a víz és hűtés-fűtés alapszerelése látható.

Légtechnika kivitelezés

Diósd 2016

Az előző pontban említett gépészeti szerelésen felül hővisszanyerős légkezelő és a hozzátartozó légtechnikai rendszer szerelésével is megbízták cégünket. A képen a légtechnikai cső födémbe szerelése látható.

Hőközpont

Magánkórház 2016

A képen egy magánkórház gépészeti helyisége látható. Vállalkozásunk átalakításokat végzett a rendszeren csővezetékek átalakításával, szivattyúk egyéb szerelvények beépítésével, festési és szigetelési munkák kivitelezésével.